הדמיית המגדל לכיוון מזרח
הדמיית המגדל לכיוון מזרח
הדמיית המגדל מכיוון ציר ז'בוטינסקי
הדמיית המגדל מכיוון ציר ז'בוטינסקי
הדמיית המגדל לכיוון מזרח
הדמיית המגדל לכיוון מזרח
רחבת הכניסה למגדל
רחבת הכניסה למגדל
קומת המסחר
קומת המסחר
1
הדמית לובי ראשי
4
הדמית לובי ראשי
3
הדמית לובי קומתי
new
הדמית לובי קומתי